GRASP

GRASP ( GLOBALG.A.P. Risk Assessment On Social Practice ) yani GLOBALGAP Sosyal Uygulamalarda Risk Değerlendirmesi, çoğunlukla ürün odaklı olan GLOBALG.A.P. standartının insan odaklı yan modülüdür.

GRASP standartı, uluslararası Çalışma Örgütü ILO 'nun çalışma yaşamında standartlar, temel ilkeler ve sosyal haklar için belirlediği standartların tarımsal üretimde çalışan insanlar için uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

GRASP, çiftlik alanları ve ürün işleme tesisleri gibi tarımsal üretimde çalışanların iş güvenliği, sosyal haklar ve refahını ele alan bir standart olup GLOBALGAP standartını uygulayan işletme ve arazilerde uygulanmaktadır.

GRASP, ILO 'nun sözleşmelerine uygun olarak tüm çalışanların refahı için bir sistem kurulmasını öngörür. GRASP uygulayan bir işveren, çalışanları için iyi sosyal uygulamaları sağlar. Çalışanlar kendi aralarında bir temsilci seçerek talep, öneri ve şikayetleri ile sosyal ve yasal haklarıyla ilgili taleplerini iletebilirler.

GRASP standartı uygulayan bir işveren, çalışanlarına aşağıda ki sözleşmeleri tebliğ eder ve bu sözleşmelere uyum göstereceğini taahhüt eder ;

  • 29 NO’LU ZORLA ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ

  • 87 NO’LU SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SENDİKALAŞMA HAKKININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

  • 98 NO’LU ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK HAKKI SÖZLEŞMEİ

  • 99 NO’LU ASGARİ ÜCRET TESPİT MEKANİZMASI ( TARIM ) SÖZLEŞMESİ

  • 100 NO’LU EŞİT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

  • 105 NO’LU ZORLA ÇALIŞTIRMANIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

  • 111 NO’LU AYIRIMCILIK ( İŞ VE MESLEK ) SÖZLEŞMESİ

  • 138 NO’LU ASGARİ YAŞ SÖZLEŞMESİ

  • 182 NO’LU EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL EYLEM SÖZLEŞMESİ